• REVIZE KOTLŮ NA TUHÁ PALIVA

  REVIZE KOTLŮ NA TUHÁ PALIVA

  Provádíme revize kotlů na tuhá paliva dle zákona 201/2012 sb. o ochraně ovzduší. Všechny uživatele kotlů na tuhá paliva bych rád upozornil, že tato revize není žádnou přísnou kontrolou, ze které by v současné době plynul jakýkoli postih. Jde hlavně o kontrolu všech funkčních prvků kotle, bezpečnostních prvků, kontrolou platnosti revizní zprávy komínu a seznámení se základními pravidly správného topení. Navrhnout opatření ke zlepšení funkce kotle a snížení jeho emisí. Hlavní podstatou těchto revizí je seznámení uživatelů se všemi novinkami, které novela zákona přinesla. Nejpodstatnější je provozování kotlů dle emisních tříd a jakou emisní třídu musí všechny kotle od 1.1. 2022 splňovat. Po provedení revize je vystaven předepsaný protokol, který musí každý uživatel předložit ke kontrole příslušnému úřadu, bude-li k tomu vyzván ..

 • Voda v topení
  • 3943
  • 0

  Voda v topení

  Velmi důležité je nově nainstalovaný topný systém řádně vypláchnout od konzervačních antikorozních povlaků a montážních nečistot pomocí vhodného přípravku. Poté systém napustit vhodnou teplonosnou kapalinou nejčastěji vodou, která musí mít vhodné parametry PH, tvrdosti a vodivosti.

 • Regulace
  • 7381
  • 0

  Regulace

  Regulace topného systému má nejpodstatnější vliv na ekonomický provoz vytápění. Základním předpokladem je instalace správného druhu regulace pro daný objekt a neméně důležité je umět regulaci ovládat a využívat všech možností, které nabízí. Pro každý zdroj vytápění (plyn, elektřina, tepelné čerpadlo, kotel na tuhá paliva) je zapotřebí pečlivě uvážit způsob jeho využití. Je zapotřebí určit, zda v domě bydlíme sami nebo je dům rozdělen pro více domácností, které mají rozdílnou potřebu tepla a denní režim. Zvláštním případem pak bývají objekty s několika byty nebo komerční objekty většího rozsahu s různým využitím. Nejjednodušším způsobem je při plánování vytápění oslovit projektanta, který Vám vhodný způsob regulace navrhne v projektové dokumentaci. Ale zpravidla se většina lidí snaží právě na projektu ušetřit. Faktem je, že dobře zpravovaná projektová dokumentace bývá velmi drahá. Do budoucna Vám však může ušetřit nemalé peníze.

ONLINE APPOINTMENT

Book your appointment now and get $5 discount.

MAKE APPOINTMENT
LATEST POSTS
MOST VIEWED
TEXT WIDGET

Here is a text widget settings ipsum lore tora dolor sit amet velum. Maecenas est velum, gravida vehicula dolor

CATEGORIES

© Copyright Thermo servis Králův Dvůr - topení, voda, plyn, regulace - Beroun | webdesign