Ceník služeb

Ceny základní údržby plynového zařízení

Ceník služeb v Kč platný od 1. 1. 2023
Ceny bez DPH

Atmosférická plynová zařízení

Závěsný a stacionární plynový kotel bez ohřevu TUV do 50KW 1.180 Kč
Závěsný a stacionární plynový kotel bez ohřevu TUV nad 50KW 1.980 Kč
(každých 10KW nad 50KW výkonu kotle) 400 Kč
Práce na okruhu TUV
(výměna / čištění filtrů, výměníku, anody, poj. ventilu ..)
980 Kč
Nepřímotopný zásobník TUV 580 Kč
Plynové podokenní topidlo 680 Kč
Plynový průtokový ohřívač TUV 880 Kč
Vyčištění a seřízení sporo u hořáků plynového sporáku 300 Kč
Kontrolní měření emisí CO u spotřebiče typu „B“ dle TPG 70401 500 Kč

Kondenzační plynová zařízení

Kondenzační kotel do 50KW 1.880 Kč
Kondenzační kotel nad 50KW 2.480 Kč
Měření hodnot CO2, O2 ve spalinách, seřízení spalování 500 Kč

Podmínky pro provedení údržby zařízení

 • Zařízení musí být pro servis přístupné dle návodu k instalaci.
 • Uzavírací a dopouštěcí armatury musí být funkční a těsné. Za jejich netěsnosti po jejich
  použití neneseme odpovědnost. Jejich případnou výměnu si zajistí zákazník sám, nebo
  budou po domluvě vyměněny naším technikem dle našeho ceníku.
 • Funkční elektrická zásuvka pro připojení vysavače nebo kompresoru.
 • Funkční vodovod o minimálním tlaku 2Bar pro dopuštění topného systému na provozní tlak.

Ceny základních servisních prací na plynových a jiných zařízeních

Základní položka
(Demontáž opláštění, diagnostika, zjištění závady ..)
680 Kč
Servisní zásah na úrovni uživatele
(Doplnění tlaku systému, nastavení kotle, regulace ..)
380 Kč
Výměna dílu bez vypuštění topné nebo užitkové vody
(NTC čidlo, elektronika, kabelové svazky, díly opláštění ..)
480 Kč
Výměna dílu s vypuštěním topné nebo užitkové vody
(Výměník, čerpadlo, ventilátor, snímače, porubí, hydraulické díly ..)
980 Kč
Výměna dílu na plynové části zařízení
(Plynový ventil, hořák, ventilátor, plynové potrubí, izolace ..)
780 Kč
 • Ceny jsou platné v pracovní dny od 8 – 17 hodin.
 • Servisní zásah mimo pracovní dobu a o svátcích, dle individuální domluvy se servisním technikem.
 • Při opravě vyššího rozsahu a výměně více dílů, bude na opravu zpracována předběžná individuální cenová nabídka.

Ceny základních servisních prací na tepelných čerpadlech

Základní položka
(Demontáž opláštění, diagnostika, zjištění závady ..)
980 Kč
Servisní zásah na úrovni uživatele
(Doplnění tlaku systému, nastavení zařízení, regulace ..)
480 Kč
Výměna dílu bez vypuštění topné nebo užitkové vody
(NTC čidlo, elektronika, kabelové svazky, díly opláštění ..)
580 Kč
Výměna dílu s vypuštěním topné nebo užitkové vody
(Filtr, čerpadlo, snímače, porubí, hydraulické díly ..)
980 Kč
Výměna malého dílu, oprava úniku na chladícím okruhu zařízení ..
(Odsátí chladiva, letování, tlaková zkouška, vakuování, doplnění chladiva)
6.500 Kč
Oprava většího rozsahu dle předběžné individuální cenové nabídky ?
 • Ceny jsou platné v pracovní dny od 8 – 17 hodin.
 • Servisní zásah mimo pracovní dobu a o svátcích, dle individuální domluvy se servisním technikem.

Revize, údržba tepelného čerpadla a klimatizace

Revize a údržba tepelného čerpadla
(kontrola parametrů a těsnosti chl. okruhu, vyčištění výparníku, filtrů, kontrola expanzomatu, zkouška)
1.980 Kč
Revize a údržba klimatizace
(kontrola parametrů a těsnosti chl. Okruhu, vyčištění výparníku, filtrů, zkouška)
1.680 Kč

Ceny uvedení do provozu tepelných čerpadel a klimatizací

Uvedení do provozu TČ split
(připojení potrubí chl.okruhu, tlaková zkouška, vakuování, připojení elektro, nastavení, zkouška, seznámení s obsluhou)
5500 Kč
Uvedení do provozu TČ monoblok 3.500 Kč
Uvedení do provozu klimatizace split
(připojení potrubí chl.okruhu, tlaková zkouška, vakuování, připojení elektro, nastavení, zkouška, seznámení s obsluhou)
4.500 Kč
Montáž potrubí chladícího okruhu
(každá započatá hodina)
580 Kč
Doplnění chladiva 880 Kč
Elektroinstalační práce servisního technika
(každá započatá hod.)
400 Kč

Ceny uvedení do provozu plynových zařízení, elektrokotlů a regulací

Uvedení do provozu kondenzačního kotle do 50KW 1.980 Kč
Uvedení do provozu elektrokotle 1.280 Kč
Uvedení do provozu plynového topidla 880 Kč
Uvedení do provozu plynového průtokového ohřívače TUV 780 Kč
Připojení sporáku, montáž plynové hadice, seřízení 580 Kč
Montáž a seřízení regulace, seznámení s obsluhou 580 Kč
Elektroinstalační práce servisního technika
(každá započatá hodina)
400 Kč

Při uvedení do provozu nově instalovaného plynového spotřebiče bude vyžadováno

 • kopie výchozí revizní zprávy OPZ (dle zákona 250/2021 a nařízení vlády 191/2022 – §13/1)
 • kopie výchozí revizní zprávy spalinové cesty (dle zákona 250/2021 a nařízení vlády 191/2022 – §13/1)
 • protokol o parametrech topné vody a proplachu topného systému
 • příprava přívodních silových i sdělovacích kabelů dle instalačního návodu a stavební připravenosti

Při uvedení do provozu elektrokotle bude vyžadována:

 • výchozí revize elektroinstalace
 • protokol o parametrech topné vody a proplachu topného systému
 • příprava přívodních silových i sdělovacích kabelů dle instalačního návodu a stavební připravenosti

! bez předložení výše uvedených dokumentů a požadavků,
nemůže být spotřebič do provozu uveden !

Základní ceny instalatérských prací a havarijních oprav rozvodů VTPK

Základní položka – běžný výjezd instalatéra k zákazníkovi 550 Kč
Základní položka – havarijní výjezd instalatéra k zákazníkovi
(do 24h)
980 Kč
Každá započatá hodina instalatérské montáže 400 Kč
 • Ceny jsou platné v pracovní dny od 8 – 17 hodin.
 • Výjezd instalatéra mimo pracovní dobu a o svátcích dle předběžné domluvy s instalatérem.
 • Instalace většího rozsahu budou kalkulovány dle individuální cenové nabídky.

Ceny cestovních nákladů - servisní technici a instalatér

1. Pásmo – Králův Dvůr + 5 Km 200 Kč
2. Pásmo – do 10 Km od provozovny 350 Kč
3. Pásmo – do 20 Km od provozovny 450 Kč
4. Pásmo – do 30 Km od provozovny 580 Kč
5. Pásmo – do 40 Km od provozovny 700 Kč
 • 40 km a více dle předběžné cenové nabídky nebo domluvy s technikem.
 • Cestovní náklady při realizaci zakázek většího rozsahu dle předběžné cenové nabídky.
© Copyright Thermo servis Králův Dvůr - topení, voda, plyn, regulace - Beroun | webdesign