ROČNÍ ÚDRŽBY A REVIZE PLYNOVÝCH SPOTŘEBIČŮ

Udržujete v čistotě hořák, výměník a spalovací komoru – což zejména u kondenzačních kotlů zvyšuje jejich účinnost a životnost. Tím šetříte vaše peníze za opravy a energii. Z velké části se dá předejít poruchám a potížím, které při zanedbané údržbě mohou nastat. Zejména u komínových spotřebičů „typu B“ umístněných v obytných prostorech se dá předejít otravám oxidem uhelnatým „CO“.

PROČ PRAVIDELNĚ PROVÁDĚT ÚDRŽBU KOTLE

ZVÝŠÍTE ÚČINNOST A ŽIVOTNOST KOTLE

Udržujete v čistotě hořák, výměník a spalovací komoru – což zejména u kondenzačních kotlů zvyšuje jejich účinnost a životnost. Tím šetříte vaše peníze za opravy a energii.

PŘEDEJDETE PORUCHÁM A POTÍŽÍM

Z velké části se dá předejít poruchám a potížím, které při zanedbané údržbě mohou nastat. To je například: Problém s expanzní nádobou , kolísání a úniky tlaku vody v systému, výměna dílů, které jsou na hranici životnosti, odstranění netěsností vodní a plynové části, vadné elektroinstalace kotle.. a mnoho dalších.

PŘEDEJDETE OTRAVÁM OXIDEM UHELNATÝM CO

Zejména u komínových spotřebičů “typu B” umístněných v obytných prostorech se dá předejít otravám oxidem uhelnatým “CO”. Každý náš technik Vás s touto problematikou blíže seznámí a doporučí preventivní opatření jak zbytečným otravám zabránit. Této problematice se na našich stránkách věnujeme blíže v sekci BEZPEČNOST.

ÚSPORA ENERGIE

Při údržbě můžeme prohlédnout Váš topný systém a doporučit možná řešení k úspoře energií na vytápění a ohřev teplé užitkové vody..

POJIŠŤOVNY POŽADUJÍ

Roční údržba (revize) plynových spotřebičů je zpravidla jednou z podmínek plnění pojistných událostí u většiny pojišťoven.

DOPORUČUJEME BŘEZEN - ČERVEN

Pravidelné roční prohlídky doporučujeme objednávat v období březen – červen, protože naší prioritou je odstraňování poruch a havarijních stavů u zákazníků, kterým topení nefunguje. Nelze tedy v topném období vyhovět všem objednávkám ročních údržeb. Mnohdy se na objednávky ze září dostaneme až na počátku následujícího roku. Věřte, že v případě poruchy se k Vám dostaneme v nejkratším možném termínu.

NAŠÍ PRIORITOU JE

VAŠE SPOKOJENOST

KONTAKTUJTE NÁS
© Copyright Thermo servis Králův Dvůr - topení, voda, plyn, regulace - Beroun | webdesign