LATEST POSTS
MOST VIEWED
TEXT WIDGET

Here is a text widget settings ipsum lore tora dolor sit amet velum. Maecenas est velum, gravida vehicula dolor

CATEGORIES

 • REVIZE KOTLŮ NA TUHÁ PALIVA

  REVIZE KOTLŮ NA TUHÁ PALIVA

  Provádíme revize kotlů na tuhá paliva dle zákona 201/2012 sb. o ochraně ovzduší. Všechny uživatele kotlů na tuhá paliva bych rád upozornil, že tato revize není žádnou přísnou kontrolou, ze které by v současné době plynul jakýkoli postih. Jde hlavně o kontrolu všech funkčních prvků kotle, bezpečnostních prvků, kontrolou platnosti revizní zprávy komínu a seznámení se základními pravidly správného topení. Navrhnout opatření ke zlepšení funkce kotle a snížení jeho emisí. Hlavní podstatou těchto revizí je seznámení uživatelů se všemi novinkami, které novela zákona přinesla. Nejpodstatnější je provozování kotlů dle emisních tříd a jakou emisní třídu musí všechny kotle od 1.1. 2022 splňovat. Po provedení revize je vystaven předepsaný protokol, který musí každý uživatel předložit ke kontrole příslušnému úřadu, bude-li k tomu vyzván ..

 • Voda v topení
  • 3990
  • 0

  Voda v topení

  Velmi důležité je nově nainstalovaný topný systém řádně vypláchnout od konzervačních antikorozních povlaků a montážních nečistot pomocí vhodného přípravku. Poté systém napustit vhodnou teplonosnou kapalinou nejčastěji vodou, která musí mít vhodné parametry PH, tvrdosti a vodivosti.

 • Regulace
  • 7463
  • 0

  Regulace

  Regulace topného systému má nejpodstatnější vliv na ekonomický provoz vytápění. Základním předpokladem je instalace správného druhu regulace pro daný objekt a neméně důležité je umět regulaci ovládat a využívat všech možností, které nabízí. Pro každý zdroj vytápění (plyn, elektřina, tepelné čerpadlo, kotel na tuhá paliva) je zapotřebí pečlivě uvážit způsob jeho využití. Je zapotřebí určit, zda v domě bydlíme sami nebo je dům rozdělen pro více domácností, které mají rozdílnou potřebu tepla a denní režim. Zvláštním případem pak bývají objekty s několika byty nebo komerční objekty většího rozsahu s různým využitím. Nejjednodušším způsobem je při plánování vytápění oslovit projektanta, který Vám vhodný způsob regulace navrhne v projektové dokumentaci. Ale zpravidla se většina lidí snaží právě na projektu ušetřit. Faktem je, že dobře zpravovaná projektová dokumentace bývá velmi drahá. Do budoucna Vám však může ušetřit nemalé peníze.

© Copyright Thermo servis Králův Dvůr - topení, voda, plyn, regulace - Beroun | webdesign