Voda v topení

Teplonosná kapalina

Velmi důležité je nově nainstalovaný topný systém řádně vypláchnout od konzervačních antikorozních povlaků a montážních nečistot pomocí vhodného přípravku např. X300 od firmy SENTINEL, který používáme. Poté systém napustit vhodnou teplonosnou kapalinou nejčastěji vodou, která ale musí mít vhodné parametry PH, tvrdosti a vodivosti. Naše firma provádí kontrolní měření těchto parametrů a pokud nevyhovují, upravíme její vlastnosti pomocí demineralizační jednotky od firmy SENTINEL.Nedostatečná příprava systému či špatná údržba systému ze strany kapaliny / vody má velmi negativní vliv na provoz systému jako takového. Důsledkem nevhodné přípravy systému před finálním naplněním provozní kapalinou nebo nedostatečná následná údržba systému má za důsledek rychlou degradaci teplonosných kapalin či poškození systému např. z důvodu koroze nebo usazování kalů, nečistot nebo vodního kamene. Náprava těchto škod pak dosahuje vysokých částek.Je překvapující, že i při vysoké pořizovací hodnotě systémů a předpokladu jejich dlouhodobé životnosti, se nevěnuje dostatečná pozornost přípravě systému pro provozní kapalinu. Přitom náklady na tuto přípravu představují pouze zlomek z celkové hodnoty systému, zejména pak vzhledem k výši škod.

Upravna_vody

Demineralizační jednotka

 

sentinel

Přípravek pro čištění nových systémů

Více informací o teplonosných kapalinách a produktech firmy SENTINEL naleznete na: www.av-equen.cz

Máte-li nainstalován systém teplovodního topení v rekreačním objektu a hrozí jeho zamrznutí, je nutné takový systém naplnit vhodnou nemrznoucí kapalinou. Vždy volte kapalinu, která je dopručena výrobcem kotle. Obzvláště kondenzační kotle jsou na kvalitu teplonosné kapaliny velmi náročné. Drtivá většina problémů a poruch kotlů je zapříčiněna špatnou vodou!

Podlahové topení a plastové potrubí.

Rozvody podlahového topení jsou zpravidla realizovány z plastového potubí typu pex, alpex a jiné. Důležité je, aby potrubí mělo kyslíkovou bariéru a bylo určeno pro rozvod topení. Pokud potrubí kyslíkovou bariéru nemá, voda se neustále okysličuje a dochází k tvorbě řas a bakterií, které potrubí postupně zanášejí. Nejčastěji se s tímto setkáváme u starších systémů vytvořených z potrubí, které kyslíkovou bariéru nemá nebo u rozvodů topeni z vodovodních trubek PPR. Takto zanešené potrubí je nutné důkladně propláchnout vhodným přípravkem, naplnit upravenou vodou a přidat vhodný biocidní přípravek, který brání tvorbě řas a bakterií. Pokud je vše provedeno správně máte zaručen dlouholetý a ekonomický provoz.

Obecně doporučené parametry provozní vody

  • pH 6,5 – 8,5
  • vodivost do 350 µs/cm
  • tvrdost 2 – 6 odH
  • bakterie NE
  • mechanické nečistoty NE

Požadované parametry napouštěcí a provozní kapaliny ověřujte v technické dokumentace k provozované technologii