Roční údržby a revize

Roční údržby (revize) plynových spotřebičů

Proč pravidelně provádět údržbu kotle?

  • Udržujete v čistotě hořák, výměník a  spalovací komoru  - což zejména u kondenzačních kotlů zvyšuje jejich účinnost a životnost.  Tím šetříte vaše peníze za opravy a energii.
  • Z velké části se dá předejít poruchám a potížím, které při zanedbané údržbě mohou nastat. To je například: Problém s expanzní nádobou , kolísání  a úniky tlaku vody v systému, výměna dílů, které jsou na hranici životnosti, odstranění netěsností vodní a plynové části,  vadné elektroinstalace kotle.. a mnoho dalších. 
  • Zejména u komínových spotřebičů "typu B" umístněných v obytných prostorech se dá předejít otravám oxidem uhelnatým "CO". Každý náš technik Vás s touto problematikou blíže seznámí a doporučí preventivní opatření jak zbytečným otravám zabránit. Této problematice se na našich stránkách věnujeme blíže v sekci BEZPEČNOST.
  • Při údržbě můžeme prohlédnout Váš topný systém  a doporučit možná řešení k úspoře energií na vytápění a ohřev teplé užitkové vody..
  • Roční údržba (revize) plynových spotřebičů je zpravidla jednou z podmínek plnění pojistných událostí  u většiny pojišťoven.
  • Pravidelné roční prohlídky doporučujeme objednávat v období březen - červen, protože  naší prioritou je odstraňování poruch a havarijních stavů u zákazníků, kterým topení nefunguje. Nelze tedy v topném období vyhovět všem objednávkám  ročních  údržeb.  Mnohdy se na objednávky ze září dostaneme až na počátku následujícího roku. Věřte, že v případě poruchy se k Vám dostaneme v nejkratším možném termínu.